Sigurnost letenja (Safety)

Upravljanje sistemom sigurnosti BHDCA („Safety Management Sistem“ - SMS) je organizovan pristup upravljanju sigurnosti letenja, uključujući neophodnu organizacionu strukturu, odgovornosti, načela i procedure.

BHDCA primjenjuje SMS u svom radu u skladu sa ICAO Doc 9859 („Safety Management Manual“).

Primjena SMS obavezno podrazumijeva:

  • Identifikaciju sigurnosnih hazarda,
  • Preduzimanje neophodnih koraka radi izbjegavanja ili ublažavanja posljedica rizika ili hazarda,
  • Kontinuirano nadgledanja i stalnu procjenu dostignutog nivoa sigurnosti.

 

Odjeljenje za upravljanje sistemom sigurnosti letenja prati međunarodne standarde i preporučenu praksuiz oblasti upravljanja sistemom sigurnosti letenja, te vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo. Osigurava stalnu usklađenost primjene SAFA programa u BiH sa standardima EU. Izrađuje prijedloge propisa o obaveznom izvještavanju o događajima, prima i obrađuje izvještaje o vanrednim događajima, nesrećama i incidentima. Vodi evidencije o utvrđenim rizicima, osigurava da se rizici stalno utvrđuju, analiziraju, određuje im se prioritet, te se njima upravlja, kontroliše i o njima izvještava. Obavještava odgovarajuće zainteresovane učesnike o statusu rizika.

 
VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU SIGURNOSTI LETENJA (SAFETY)
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba