Aerodromi

Nadležnosti Odsjeka za aerodrome

  1. praćenje međunarodnih standarda i preporučene prakse iz oblasti aerodroma i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo.
  2. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti aerodroma.
  3. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti sistema za sigurnosti letenja na aerodromima (SMS).
  4. provođenje postupka izdavanja Potvrde o ispunjenosti uslova aerodroma za obavljanje međunarodnog i domaćeg prometa.
  5. primjena međunarodnih standarda i preporučenih praksi u provjeri i odobravanju postupaka za sletanje i poletanje zrakoplova sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, kao i pravila letenja na zračnim putevima i u zonama slobodnog letenja;
  6. utvrđivanje uslova za planiranje i odobravanje letova i obrada zahtjeva za odobravanje letova kompanijama koje obavljaju promet u i iz Bosne i Hercegovine;
VAŽEĆA REGULATIVА U DOMENU AERODROMA
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 17/21)
Instrukcija o provjeri aerodromskog zemaljskog osvjetljenja iz zrakoplova u letu ("Službeni glasnik BiH", broj: 11/15)
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga na aerodromima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 13/13 i 70/16)
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora("Službeni glasnik BiH", broj: 28/05, 20/11 i 76/14)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma i mjerama potrebnim za njegovu sigurnu upotrebu ("Službeni glasnik", broj: 43/06, 90/10 i 49/21) 
Pravilnik o helidromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 85/13)
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja letilišta ("Službeni glasnik BiH" broj: 24/07, 82/10, 21/14 i 54/21)
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja letilišta - prečišćeni tekst
Pravilnik o mjerama sigurnosti zračne plovidbe na aerodromu za operacije na zemlji - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 82/07 i 100/10)
Pravilnik o medicinskoj službi na aerodromu - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 47/07 i 20/11)
Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/07; 85/10; 101/10 i 95/11)
Pravilnik o službi prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i stvari na aerodromu - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/07 i 85/10)
Pravilnik o stručnom osposobljavanju, potvrdama i odobrenjima stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu ("Službeni glasnik BiH", broj: 27/07; 90/10 i 29/15)
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku zrakoplovnog stručnog osoblja na aerodromu ("Službeni glasnik BiH", broj: 27/07, 108/10 i 22/15)
Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH" broj: 53/18)
Pravilnik o aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 09/11, 101/15 i 47/21)
Pravilnik o aerodromima - prečišćeni tekst

Аеrodromi u BiH

Naziv aerodroma
Potvrda
Internet stranica
Sarajevo
Е-7-А-001
www.sarajevo-airport.ba
Banja Luka
Е-7-А-004
www.bnx.aero
Mostar
Е-7-А-002
www.mostar-airport.ba
Tuzla
Е-7-А-003
www.tuzla-airport.ba

(*) Sva četiri aerodroma u BiH imaju dozvolu za obavljanje međunarodnog zrakoplovnog saobraćaja

 
Naziv letilišta
Potvrda
"Stipe Krišto" - Livno
Е-7-L-001
"Golubić" - Bihać
Е-7-L-002
"Urije" - Prijedor
Е-7-L-003
"Јеgin lug" - Tuzla
Е-7-L-004
"Kenan Jusufbašić" - Visoko
Е-7-L-005
"Zalužani" - Banja Luka
Е-7-L-006
"Popovi-Bijeljina" - Bijeljina
Е-7-L-008
"Ciljuge" - Živinice
E-7-L-012
"Kreševo" - Kreševo
E-7-L-013
"Nišići" - Ilijaš
E-7-L-014
"Glasinac" - Sokolac
E-7-L-015
"Ranč Lazy Horse" - Hadžići
E-7-L-017
"Gorice" - Brčko
Е-7-L-018
Naziv terena
Potvrda
"Bjelašnica" - Bjelašnica
E-7-T-001  
"Školsko brdo Stričići"-Banjaluka
E-7-T-003 
"Kula"-Ljubuški
E-7-T-004 
Naziv centra za obuku
Broj odobrenja
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Sarajevo
E-7-TC-001
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Banja Luka
E-7-TC-002
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Tuzla
E-7-TC-003
Centar za stručno osoblje Aerodromi Srbije d.o.o Niš
Br. Rješenja: 3-3-29-2-UP1-322-4/20
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba