Sigurnosne informacije

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH sigurnosne informacije objavljuje kako bi osigurala saradnju sa zrakoplovnom industrijom i javnošću te unaprijedila sigurnost civilnog zrakoplovstva u BiH.
Sigurnosne informacije sadrže podatke koji se odnose na izvještaje događaja, incidenta i udesa u civilnom zrakoplovstvu BiH, te će BHDCA blagovremeno vršiti dopunu navedenog.

Skraćenice i definicije korištene u izvještajima.
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba