Pravilnik o postupanju sa govornim, video-zapisima i zapisima podataka u jedinicama kontrole zračnog saobraćaja – javne konsultacije

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince) da su na portalu ekonsulatcije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konusltacije u izradi pravnih propisa, objavlјen nacrt Pravilnika o postupanju sa govornim, video-zapisima i zapisima podataka u jedinicama kontrole zračnog saobraćaja, uz poziv svim zainteresiranim da dostave svoje komentare na predloženi nacrt pravilnika.

Nacrt pravilnika i detalјnije informacije u vezi sa dostavlјanjem komentara možete pogledati na portalu ekonsultacije.gov.ba ili klikom OVDJE.


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba