Javne konsultacije na nacrt pravilnika - poziv

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince) da je na portalu ekonsulatcije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa, objavlјen nacrt Pravilnika o utvrđivanju opštih i posebnih zahtjeva za pružaoce usluga upravlјanja zračnim saobraćajem, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravlјanje zračnim saobraćajem.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje komentare na predloženi nacrt pravilnika.

Rok za dostavlјanje komentara je 12. 9. 2022. godine.

Navedenim pravilnikom transponuje se Sprovedbena uredba (EU) broj 2017/373 i odredbe Uredbe (EU) 2018/1139 koje se odnose na oblast ATM/ANS.

Nacrt pravilnika i detalјnije informacije u vezi sa dostavlјanjem komentara možete pogledati na portalu ekonsultacije.gov.ba ili klikom OVDJE.


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba