Program olakšica u zračnom saobraćaju BiH – javne konsultacije

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja, organizacije civilnog društva i pojedince) da su na portalu ekonsulatcije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa, objavlјeni nacrt Odluke o uspostavlјanju programa olakšica u zračnom saobraćaju BiH i nacrt Programa olakšica u zračnom saobraćaju BiH.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje komentare na predložene nacrte dokumenata.

Rok za dostavlјanje komentara je 1. 10. 2022. godine.

Nacrte navedenih dokumenata i detalјnije informacije u vezi sa dostavlјanjem komentara možete pogledati na portalu ekonsultacije.gov.ba ili klikom OVDJE.


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba