• +387 51 921-222
  • Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Saopštenje za javnost: Obaveza plaćanja naknada je zakonski propisana

Povodom natpisa u medijima da avio-kompanija RyanAir obustavlja operacije sa Aerodroma Tuzla zbog naknade od tri konvertibilne marke po putniku u odlasku sa aerodroma u BiH, a radi blagovremenog, tačnog i objektivnog  informiranja javnosti, navodimo sljedeće:  

Na osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) i člana 13. stav (3) Zakona o zrakoplovstvu BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine je 2017. godine, a na osnovu saglasnosti Vijeća ministara BiH, donijela Odluku o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 4/17) kojom se obavezuju operatori zrakoplova koji obavljaju operacije sa aerodroma u BiH da plaćaju naknadu po prevezenom putniku i robi u odlasku sa aerodroma. O stupanju na snagu navedene odluke, putem međunarodnih zrakoplovnih publikacija (AIP), upoznati su svi zrakoplovni subjekti koji prometuju u i iz BiH. 

Navedenom odlukom propisano je da aerodromski operatori u BiH Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH dostavljaju mjesečne izvještaje o prevezenim putnicima, odnosno teretu, po svakom pojedinačnom operatoru zrakoplova u redovnom zračnom prijevozu, te da na osnovu tih izvještaja, Direkcija vrši faturisanje prema avio-kompanijama. Takođe, za operatore zrakoplova za povremeni zračni prijevoz (čarter), aerodromski operatori naplaćuju predmetnu naknadu za Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH odmah nakon slijetanja ili neposredno prije polijetanja zrakoplova.  

Ističemo da je, u periodu od stupanja na snagu pomenute odluke, samo Aerodrom Sarajevo uredno i blagovremeno dostavljao izvještaje na osnovu kojih je Direkcija avio-komanijama slala fakture. Aerodromi u Tuzli, Mostaru i Banjaluci te izvještaje nisu dostavljali, zbog čega je Direkcija bila primorana pokrenuti sudske sporove protiv ovih aerodroma za nadoknadu štete koju je pretrpjela. Zbog navedenog, a nakon pravosnažnih sudskih presuda, svi građani Bosne i Hercegovine platiće nadoknadu štete iz budžeta. 

Da je Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH u pravu pokazuje i činjenica da su nakon što su pokrenuti sudski sporovi, i drugi aerodromi, uz sarajevski, počeli dostavljati izvještaje o prevezenim putnicima. Napominjemo da navedenu naknadu u svom zakonodavstvu imaju sve zemlje u regiji, kao i zemlje EU i sve avio-kompanije uredno plaćaju te naknade. Takođe, iznos naknade koji je propisala Direkcija je među najnižim u državama regiona i EU.  

Na osnovu člana 23. Pravilnika o odobravanju letova propisano je da avio-kompanije moraju izmiriti eventualne finasijske obaveze prema Direkciji prije nego što podnesu zahtjev za odobravanje letova, te kompanija koja ne izmiri svoje obaveze prema Direkciji neće dobiti odobrenje bez obzira sa kojeg aerodroma u BiH izvodi operacije.