• +387 51 921-222
  • Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Poziv na seminar osvježavanja znanja za instruktore letenja i odgovorno osoblјe ATO/DTO

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH organizovat će seminar osvježavanja znanja za instruktore letenja (FI/IRI) i odgovorno osoblјe ATO/DTO, a koji nisu nositelji potvrde FI/IRI u organizacijama kojima je BHDCA izdala odobrenje za rad.

Seminar će se održati 19. i 20. maja 2023. godine u prostorijama  BHDCA, na adresi V kozarske brigade 18 u Banjoj Luci s cilјem ispunjavanja jednog od uslova za produženje ovlaštenja i pripreme odgovornih lica organizacija za obuku letačkog osoblјa za proces usklađivanja sa odredbama novog Pravilnika o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osoblјem u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 86/22). Cilј seminara je upoznavanje instruktora letenja s pravima, obavezama i zadacima u okviru sistema licenciranja letačkog osoblјa, kao i standardizacije rada instruktora i ovlaštenih lica ATO odobrenih saglasno zahtjevima navedenog propisa.

Predavanja će biti modularnog tipa u okviru kojih će biti obrađena slјedeća materija:

a) privilegije i ograničenja instruktora letenja – FI;
b) statistika iz registra o rezultatima nastavnih procesa (ATO/dozvole/trenutne aktivnosti ATO);
c) proces najave obuke (teorijski/praktični dio);
d) sprovođenje obuke od strane FI i uspunjenje programa obuke (realizacija vježbi, nalet, struktura naleta tokom obuke);
e) ovjera naleta od strane instruktora;
f) ATO (certifikacijski postupak, dokumentacija, nadzor);
g) ATO (proces nadzora, analiza, dokumentovanje, izricanje mjera, plan korektivnih mjera, realizacija plana korektivnih mjera, ukidanje mjera, zatvaranje nalaza);
h) sadržaj izlaznih dokumenata iz odobrene ATO (certifikat, uvjerenje, preporuka) za teorijsku i praktičnu obuku;
i) zamjena dozvola BHDCA u dozvole saglasno zahtjevima PART FCL;
j) produženje ovlaštenja uz posredovanje FI (dokumentovanje procesa u knjižici evidencije naleta) tokom obnove privilegije u SPL-u ili osvježavanje znanja u dozvoli pilota aviona;
k) uloga instruktora u ATO;
l) aktuelne meteorološke pojave (dinamička promjena atmosferskih uslova) i njihov uticaj na sigurno sprovođenje praktične obuke (izvori podataka za pripremu, priprema, prognoza, prepoznavanje, izbjegavanje pojava);
m) sigurnost letenja, prevencija udesa i nesreća (safety culture);
n) lјudski faktor (poseban osvrt na psihologiju letača);
o) učenje i podučavanje;
p) tehnike treninga;
r) airmanship;
s) CRM;
t) primjena savremenih uređaja u toku izvođenja obuke (regulatorne pretpostavke, montaža uređaja, ažurnost podataka).

Troškove organizacije seminara (organizacija seminara, angažiranje predavača i priprema materijala) snosi BHDCA, dok ostale troškove snose učesnici seminara. Po završetku seminara učesnicima će biti uručen certifikat o prisustvu.

S cilјem adekvatnog planiranja i organizacije seminara, kao i ograničenog broja mjesta u prostoriji za održavanje, molimo da zainteresirani prisustvo seminaru potvrde najkasnije do 12. maja 2023. godine putem pošte na adresu BHDCA ili faksom na broj 051/921-250 ili na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., odnosno, putem telefona na broj 051/921-222.