U skladu sa članom 78. Zakona o upravnom postupku BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH će na ovom mjestu objavlјivati pozive strankama kojima pismena nisu uredno uručena, te ukoliko ni nakon toga stranke ne preuzmu pismena, BHDCA će objavlјivati i sama pismena, u skladu sa Zakonom.

Javni pozivi
Neuručena pismena
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba