Poziv na javne konsultacije

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince) da su na portalu ekonsulatcije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konusltacije u izradi pravnih propisa, objavlјeni slјedeći nacrti propisa uz poziv zainteresiranim korisnicima za dostavlјanje komentara na predložene dokumente:

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letjelicama za slobodno letenje (LSL)
  • Pravilnik o prihvatanju i odstupanju od standarda i postupaka Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo

Navedene dokumente i detalјnije informacije u vezi sa dostavlјanjem komentara možete pogledati na portalu ekonulstacije.gov.ba ili klikom OVDJE.


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba