Obuka obnavljanja znanja iz zrakoplovne medicine

U organizaciji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA), u subotu, 25. 9. 2021. godine održana je obuka obnavljanja znanja iz zrakoplovne medicine na kojoj su učestvovali ljekari zrakoplovne medicine certificirani od strane BHDCA.

Cilј obuke bio je da obnovi i dopuni znanje iz oblasti zrakoplovne medicine, s posebnim akcentom na izazove i pravce u civilnom zračnom saobraćaju u toku i nakon pandemije izazvane virusom SarsCov2, odnosno da, ukaže certificiranim ljekarima zrakoplovne medicine sa kojim problemima se suočava zrakoplovno osoblje u toku i nakon pandemije.


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba