Seminar za ispitivače u letu

 

 

S ciljem produženja certifikata ispitivača u letu koji je izdala Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA), u srijedu, 29. septembra 2021. godine, održan je jednodnevni seminar osvježavanja znanja za nositelje certifikata ispitivača u letu (FE) za kategoriju zrakoplova avion, helikopter i jedrilica.

Seminar je, u organizaciji BHDCA,  održan u skladu sa zahtjevima FCL.1025 (Važenje, produžavanje i obnavlјanje certifikata ispitivača) Priloga I Pravilnika o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osoblјem u civilnom zrakoplovstvu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 4/18).


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba