Закони

Закон о ваздухопловству БиХ ("Службени гласник БиХ" број: 39/09 и 25/18)

Закон о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ ("Службени гласник БиХ" број: 43/09)

Закон о облигационим односима у цивилном ваздухопловству БиХ ("Службени гласник БиХ" број: 51/15)

Политика управљања ваздушним простором БиХ ("Службени гласник БиХ" број: 60/18)

© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba