Усаглашавање прописа

Јединствена правила за израду правних прописа у институцијама БиХ - неслужбени пречишћени текст ("Службени гласник БиХ", број: 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17) и 10/21

Правила за консултације у изради правних прописа ("Службени гласник БиХ", број: 5/17)

Образац за достављање коментара и приједлога на нацрте докумената BHDCA

 

 Усаглашавање прописа врши се преко портала ekonsultacije.gov.ba

 

Актуелно                                                           Рок за достављање коментара
Правилник о пружању услуга опслуживања на земљи на аеродромима 22. 11. 2022.

  

Архива преднацрта пропса
Коментари и одговори BHDCA на коментаре на преднацрте прописа
EASA обавјештења о изради/промјени прописа (Notice of Proposed Amendment)
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba