• +387 51 921-222
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 08:00-16:00

Безбједност летења (Safety)

Управљање системом безбједности BHDCA („Safety Management Sistem“ - SMS) је организовани приступ управљању безбједности летења, укључујућу неопходну организациону структуру, одговорности, начела и процедуре.
BHDCA примјењује SMS у свом раду у складу са ICAO Doc 9859 („Safety Management Manual“).
Примјена SMS обавезно подразумијева:
  • Идентификацију безбједносних хазарда,
  • Предузимање неопходних корака ради избјегавања или ублажавања посљедица ризика или хазарда,
  • Континуирано надгледање и сталну процјену достигнутог нивоа безбједности.

Одјељење за управљање системом безбједности летења прати међународне стандарде и препоручену праксу из области управљања системом безбједности летења, те врши њихову примјену у домаће законодавство. Обезбјеђује сталну усклађеност примјене SAFA програма у БиХ са стандардима ЕУ. Израђује приједлоге прописа o обавезном извјештавању о догађајима, прима и обрађује извјештаје о ванредним догађајима, несрећама и инцидентима. Води евиденције о утврђеним ризицима, oбезбјеђује да се ризици стално утврђују, анализирају, одређује им се приоритет, те се њима управља, контролише и о њима извјештава. Обавјештава одговарајуће заинтересоване учеснике о статусу ризика.
ВАЖЕЋА РЕГУЛАТИВА У ДОМЕНУ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЛЕТЕЊА (SAFETY)
Правилник о систему управљања безбједношћу ваздушне пловидбе ("Службени гласник БиХ", број: 29/15)
Правилник о надзору у цивилном ваздухопловству ("Службени гласник БиХ", број: 22/16, 55/18, 5/19, 49/22 и 10/23)
Правилник о истраживању несрећа и озбиљних инцидената ваздухоплова ("Службени гласник БиХ", број: 30/14)
Правилник о извјештавању о догађајима ("Службени гласник БиХ" број:57/15 и 88/17)
Правилник о успостављању пописа ваздушних превозника заједнице на које се примјењује забрана летења унутар заједнице, о информисању путника у ваздушном саобраћају о идентитету ваздушног превозника који изводи лет ("Службени гласник БиХ", број 14/11)
Одлука о условима који непосредно и посредно утичу на безбједност ваздушне пловидбе ("Службени гласник БиХ'', број: 79/10)
Правилник о прикупљању и размјени информација о безбједности ваздухоплова који користе аеродроме Заједнице и управљање информационим системом ("Службени гласник БиХ'', број: 20/11)
Правилник о организацији и саставу одбора за жалбе Европске агенције за ваздухопловну безбједност ("Службени гласник БиХ'', број: 20/11)
Правилник о таксама и накнадама које обрачунава Европска агенција за ваздухопловну безбједност ("Службени гласник БиХ'', број: 25/11)
Правилник о заједничким правилима у подручју цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбједност ваздушног саобраћаја (Уредба ЕЗ бр. 216/2008 Европског парламента и вијећа) ("Службени гласник БиХ", број: 45/10)