Јавне набавке

2021. година
Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума 31.12.2021.
Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума 30.9.2021.
Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума 30.6.2021.
Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума 31.3.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање софтвера Alisa
Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање софтвера Owis
Обавјештење о набавци услуга одржавања софтвера Alisa и Owis
Одлука о избору најповољнијег понуђача - авио-карте
Одлука о поништењу јавне набавке услуга одржавања софтвера Alisa и Owis
Обавјештење о набавци - авио-карте
Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање софтвера Alisa
Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање софтвера Owis
Обавјештење о набавци услуга одржавања софтвера Alisa и Owis
Одлука о избору најповољнијег понуђача - гориво за службена возила
Одлука о избору најповољнијих понуђача - хотелски смјештај у земљи - ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3
Одлука о избору најповољнијег понуђача - интернет са инсталацијом
Обавјештење о набавци - гориво за службена возила - пречишћен текст
Обавјештење о набавци - гориво за службена возила
Обавјештење о набавци - интернет са инсталацијом
Јавни позив за набавку услуга хотелског смјештаја у БиХ
Јавни позив за набавку угоститељских услуга
Jавни позив за достављање понуда за стручно усавршавање у 2021. години
Одлука о избору најповољнијег понуђача - гориво за службена возила
2020. година
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba