Јавне набавке

2022. година
Извод из Плана јавних набавки BHDCA за 2022. годину
Одлука о избору најповољнијег понуђача - резервација авио-карата и хотелског смјештаја у иностранству ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума 30.9.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге одржавања софтвера OWIS и ALISA ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Одлука о избору најповољнијег понуђача - компјутерска и серверска опрема са инсталацијом ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Почетна тендерска документација за набавку услуга одржавања медицинског софтвера EMPIC-M
Initial Tender documentation for procurement of maintenance services for the EMPIC-M medical softver
Одлука о избору најповољнијег понуђача - електронска опрема са инсталацијом 
Обавјештење о набавци - набавка услуга одржавања софтвера OWIS и ALISA
Обавјештење о набавци - компјутерска и серверска опрема са инсталацијом
Обавјештење о набавци - електронска опрема са инсталацијом
Обавјештење о набавци - резервација авио-карата и хотелског смјештаја у иностранству
Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума 30.6.2022.
Одлука о избору најповољнијих понуђача - хотелски смјештај у земљи - ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3
Одлука о избору најповољнијег понуђача - гориво за службена возила
Јавни позив за набавку услуга хотелског смјештаја у БиХ
Обавјештење о набавци - гориво за службена возила
Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума 31.3.2022.
Јавни позив за достављање понуда за стручно усавршавање у 2022. години
Јавни позив за набавку угоститељских услуга
Јавни позив за набавку услуга хотелског смјештаја у иностранству у 2022. години
2021. година
2020. година
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba