• +387 51 921-222
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Пон - Пет 08:00-16:00

Аеродроми

Надлежности Одсјекa за аеродроме
 1. праћење међународних стандарда и препоручене праксе из области аеродрома и врши њихову примјену у домаће законодавство.
 2. израдa приједлога подзаконских аката из области аеродрома.
 3. израдa приједлога подзаконских аката из области система за безбједности летења на аеродромима (SMS).
 4. провођење поступка издавања Потврде о испуњености услова аеродрома за обављање међународног и домаћег саобраћаја.
 5. примјенa међународних стандарда и препоручених пракси у провјери и одобравању поступака за слетање и полетање ваздухоплова са аеродрома у Босни и Херцеговини, као и правила летења на ваздушним путевима и у зонама слободног летења;
 6. утврђивање услова за планирање и одобравање летова и обрада захтјева за одобравање летова компанијама које обављају саобраћај у и из Босне и Херцеговине;
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ


Захтјев за издавање рјешења, дозвола, потврда и других аката из надлежности BHDCA можете поднијети:

 • лично у просторијама Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
 • путем поште на адресу: Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, V козарске бригаде 18, 78 000 Бања Лука, БиХ;
 • путем електронске поште на адресу: bhdca@bhdca.gov.ba;
 • факсом на број: + 387 (0)51/921-520.

Стандардизоване обрасце захтјева можете преузети на wеб страници BHDCA.

Обавезно попуните сва тражена поља и рубрике. Захтјев мора бити разумљив и садржавати све што је потребно да би се по њему могло поступити.

Захтјев мора да садржи:

 • читко име и презиме/назив странке,
 • број телефона,
 • адресу,
 • званичну e-mail адресу путем које ће се одвијати електронска комуникација (уколико се странка опредијели за ту врсту комуникације).

Уколико образац захтјева не попуњавате електронски, молимо вас да образац захтјева попуните читко хемијском оловком. Уз захтјев, обавезно приложити сву тражену документацију - доказе неопходну за рјешавање по захтјеву. Ако уз захтјев прилажете обимну документацију, можете је доставити и у електронском формату (на CD-у и сл.).

У случају да странка има заступника или пуномоћника, обавезно навести ко је заступник или пуномоћник, име и презиме и адресу подносиоца, односно заступника или пуномоћника.

Када захтјев доставља поштом, подносилац захтјева не треба на коверти наводити име службеника запосленог у BHDCA.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Уз сваки захтјев, осим прописаних докумената и прилога, а на основу Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - др. одлука, 76/2007, 3/2008 - др. одлука, 42/2008 - др. одлука, 3/2010 - др. одлука, 98/2012, 15/2014 - др. одлука, 78/2014 - др. одлука, 32/2017 - др. одлука, 62/2017 - др. одлука, 53/2017 - др. одлука, 73/2017 - др. одлука, 68/2019 - др. одлука и 18/2020 - др. одлука), подносилац захтјева треба да уплати:

 • за поднесак (захтјев, допуна захтјева, молба, приједлог, пријава и друго) плаћа се такса у износу 5 КМ,
 • за рјешење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за увјерење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за жалбу против рјешења плаћа се такса од 10 КМ.

Доказе о уплати административне таксе (копије уплатница) обавезно приложити уз захтјев.

Инструкцију за уплату административне таксе можете пронаћи ОВДЕ.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ BHDCA

Уз захтјев, уколико је то прописано Одлуком о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA (''Службени гласник БиХ'', број: 56/15 и 82/15), странка је у обавези да приложи доказ о уплати накнаде (копију уплатнице).

Извод из Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности BHDCA која се односи на област аеродрома можете погледати ОВДЕ.

Инструкцију за уплату накнаде можете пронаћи ОВДЕ.

ДОПУНА ЗАХТЈЕВА

Након што BHDCA заприми захтјев и утврди да исти није потпун, писмено ће о томе обавијестити подносиоца захтјева уз навођење броја поднеска под којим је захтјев запримљен.

Уз допуну документације, подносилац захтјева дужан је доставити и својеручно потписан пропратни акт из којег се јасно види да се ради о допуни поднеска у којем је подносилац дужан да се позове на број поднеска за који доставља допуњену документацију и навођењем документације коју доставља, као и доказ о уплати административне таксе (уплатницу) на допуну захтјева.

Допуну документације подносилац захтјева може доставити на исти начин као и основни захтјев.

 

Подносилац захтјева дужан је да достави сву потребну документацију, доказ о уплати административне таске и накнаде, у супротном, BHDCA ће поступити у складу са релеватним одредбама Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016) и Закона о административним таксама.

Тек када захтјев буде комплетиран (формално исправан и уз исти буду достављени сви докази), почињу тећи рокови за издавање рјешења, дозвола, потврда, сертификата из надлежности BHDCA.

Све додатне информације можете добити на број телефона +387 (0)51/921-222 или на e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Важећа регулатива из домена аеродрома

Аеродроми у БиХ

Назив аеродрома
Потврда
Интернет страница
Сарајево
Е-7-А-001
www.sarajevo-airport.ba
Бања Лука
Е-7-А-004
www.bnx.aero
Мостар
Е-7-А-002
www.mostar-airport.ba
Тузла
Е-7-А-003
www.tuzla-airport.ba

(*) Сва четири аеродрома у БиХ имају дозволу за обављање међународног ваздушног саобраћаја

 
Назив летилишта
Потврда
"Стипе Кришто" - Ливно
Е-7-L-001
"Голубић" - Бихаћ
Е-7-L-002
"Урије" - Приједор
Е-7-L-003
"Јегин луг" - Тузла
Е-7-L-004
"Кенан Јусуфбашић" - Високо
Е-7-L-005
"Залужани" - Бања Лука
Е-7-L-006
"Попови-Бијељина" - Бијељина
Е-7-L-008
"Циљуге" - Живинице
E-7-L-012
"Нишићи" - Илијаш
E-7-L-014
"Гласинац" - Соколац
E-7-L-015
"Ранч Lazy Horse" - Хаџићи
E-7-L-017
"Горице" - Брчко
Е-7-L-018
Назив центра за обуку
Број одобрења
Центар за обуку стручног особља Међународног аеродрома Сарајево
E-7-TC-001
Центар за обуку стручног особља Међународног аеродрома Бања Лука
E-7-TC-002
Центар за обуку стручног особља Међународног аеродрома Тузла
E-7-TC-003
Аеродроми Србије д.о.о. Ниш - Центар за обуку
 Рјешење бр. 3-3-29-2-УП1-576/22