SAR

С циљем унапређења и ширења службе потраге и спасавања у случају ваздухопловне несреће у БиХ (Search and Rescue – SAR), а у складу са Законом о ваздухопловству БиХ (Закон), Правилником о служби потраге и спасавања у случају ваздухопловне несреће у БиХ (Правилник) и Анексом 12 Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству (Чикашка конвенција), Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, као цивилна ваздухопловна власт у БиХ, надлежна да врши координацију, надзор и контролу квалитета рада служби трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству, покренула је активности на успостављању, реорганизацији и ширењу SAR система у БиХ.
 
На основу члана 31. став (2) и члана 35. Закона, BHDCA је обавезна закључити посебне споразуме о сарадњи у области трагања и спасавања са организацијама, институцијама, правним и физичким лицима у БиХ. Ова обавеза BHDCA прописана је и чланом 4. став (1) тачка д) Правилника.
С тим у вези, предметни споразуми представљају извршење обавеза из наведених прописа и доприносе унапређењу SAR система у БиХ, дефинишу права и обавезe субјеката који су укључени у SAR операције, успостављају оперативне процедуре и уводе вјежбе за све учеснике SAR мисије.
 
До сада, BHDCA је закључила споразуме са два хеликоптерска оператора и једном службом трагања и спасавања, а ускоро се очекује да ће слични споразуми бити потписани и са осталим институцијама и организацијама у БиХ, предвиђеним Правилником, а у складу са мјесним надлежностима истих.
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba