• +387 51 921-222
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 08:00-16:00

Права путника

Поштовани путници,
Овом приликом желимо да Вас упознамо са Вашим путничким правима у складу са Законом о облигационим односима у цивилном ваздухопловству Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 51/15) (у даљем тексту: Закон). Законом су преузете одредбе Конвенције за уједначавање одређених правила за међународни превоз путем ваздуха (тзв. Монтреалска конвенција из 1999. године), Уредбе (ЕЗ) 261/2004 Европског парламента и Савјета о утврђивању заједничких правила у вези с накнадом и помоћи путницима у случају ускраћивања укрцаја и отказивања или дугих кашњења летова и Уредбе (ЕЗ) 1107/2006 Европског парламента и Савјета о правима особа са инвалидитетом и особа смањене покретљивости.

Ви, као путник који

a) путује ваздухопловом који полијеће са аеродрома на територији Босне и Херцеговине,
b) путује ваздухопловом који полијеће са аеродрома у некој трећој земљи ка аеродрому на територији Босне и Херцеговине, осим ако сте добили погодности или надокнаду и ако Вам је пружена помоћ у тој трећој земљи, под условом да је ваздушни оператор за дати лет ваздушни оператор државе потписнице Мултилатералног споразума о успостављању заједничке европске ваздухопловне области – ECAA (све државе чланице ЕУ и сусједне државе Албанија, Црна Гора, Сјеверна Македонија, Србија и Привремена адрминистративна мисија Уједињених народа на Косову),

имате право на одштету, у случају

1. Оштећеног пртљага (члан 21)
2. Дужег кашњења (члан 23. и 31)
3. Отказаног лета (члан 30)
4. Ускраћеног укрцаја (члан 29)
5. Премјештаја у нижи разред (члан 35)
6. Повреде права путника – лица са инвалидитетом или лица смањене покретљивости (члан 63)

Поступак који спроводи BHDCA по пријему жалбе путника

У случају повреде права путника за које путнику припада право на одштету, путник се, у складу са чланом 40. Закона, својом жалбом може обратити Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA) као надлежном органу за поступање по питању жалби путника који се превозе ваздухом, а чија су права угрожена, на основу овог закона.
Сваки путник који путује са аеродрома у Босни и Херцеговини на аеродроме ECAA подручја и обратно, те сваки путник који путује са аеродрома у Босни и Херцеговини на аеродроме у трећим земљама и обратно, може уложити жалбу Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ због кршења његових права по овом закону.
Након пријема жалбе путника, BHDCA предузима сљедеће кораке:
- Анализира предметну жалбу, те уколико је иста основана,
- тражи од оператора или његовог одговорног лица да поступи у складу са жалбом путника, те
- Уколико оператор или његово одговорно лице, у BHDCA достави одговор на жалбу којим се жалба побија,
- Преиспитује одговор на жалбу, те
- Уколико је потребно путем својих инспектора утврђује чињенично стање и/или
- спроводи инспекцијски надзор, односно, уколико то није могуће (из различитих разлога), упућује путника да поднесе тужбу против оператора или његовог одговорног лица.
 
Путници - лица с инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу
 
Поред права на одштету, путници - лица са инвалидитетом или лица са смањеном покретљивошћу имају:
1. право на помоћ на аеродромима (члан 58) и
2. право на помоћ ваздушних оператора (члан 61).

Поступак који спроводи BHDCA по пријему жалбе путника - лица с инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ је надлежно тијело које се бави питањима надзора над спровођењем одредби овог закона о правима путника - лица с инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу.

BHDCA према потреби предузима неопходне мјере да се обезбиједи поштивање права путника - лица с инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу, укључујући поштивање стандарда који су утврђени Законом.

Путник с инвалидитетом или особа смањене покретљивости, који сматра да је ваздушни оператор или његов представник или управни орган аеродрома поступио противно дијелу овог закона, који се односи на путнике са инвалидитетом или са смањеном покретљивошћу, обратиће им се приговором са захтјевом за остваривање права путника са смањеном покретљивошћу или с посебним потребама, прописаних овим законом.

Ако ваздушни оператер или његов представник или управни орган аеродрома не поступе по приговору и захтјеву путника, путник може уложити жалбу Дирекцији о наводној повреди.

Ако је за поступање по жалби надлежан орган друге државе, BHDCA је дужна жалбу прослиједити органу те државе на поступање.

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ дужна је предузети мјере да путници с инвалидитетом и путници са смањеном покретљивошћу буду обавијештени о својим правима по овом закону, као и о могућности улагања жалбе Дирекцији.
 
Образац за подношење жалбе можете преузети ОВДЕ.