Планови / Извјештаји

Програм рада BHDCA за 2022. годину
Извјештај о раду BHDCA за 2021.
Извјештај о обављеној финансијској ревизији BHDCA за 2021.
Буџет BHDCA за 2022. годину (Службени гласник БиХ 42/22)
План интегритета
Захтјев за додјелу буџетских средстава за 2022. годину
Извјештај о извршењу Буџета BHDCA зa 2021. годину
План борбе против корупције BHDCA за 2022. годину
Извјештај о обављеној финансијској ревизији BHDCA за 2020.
Извјештај о раду BHDCA за 2020. годину
Извјештај о извршењу Буџета BHDCA за 2020. годину
Програм рада BHDCA за 2021. годину
Захтјев за додјелу буџетских средстава за 2021. годину
Средњорочни план рада BHDCA за период 2021-2023_нацрт
Програм рада BHDCA за 2020. годину 
Извјештај о раду BHDCA за 2019. годину
Буџет BHDCA за 2020. годину - аналитички
Буџет BHDCA за 2020. годину (Службени гласник БиХ 46/20)
Извјештај о обављеној финансијској ревизији BHDCA за 2019.
Средњорочни план рада BHDCA за период 2020 - 2022. год.
Захтјев за додјелу буџетских средстава за 2020. годину
Извјештај о извршењу буџета BHDCA за 2019. годину
Програм рада BHDCA за 2019. годину
Буџет BHDCA за 2019. годину (Службени гласник БиХ 84/19)
Извјештај о обављеној финансијској ревизији BHDCA за 2018.
Извјештај о раду BHDCA за 2018. годину
Извјештај о извршењу Буџета BHDCA за 2018 - аналитички
Средњорочни план рада BHDCA за период 2019 - 2021. год.
Захтјев за додјелу буџетских средстава за 2019. годину
Програм рада BHDCA за 2018. годину
Извјештај о раду BHDCA за 2017. годину
Средњорочни план рада BHDCA за 2018-2020
Годишњи извјештај о извршењу буџета BHDCA за 2017. г.
Програм рада BHDCA за 2017. годину
Годишњи извјештај о извршењу буџета BHDCA за 2016. г.
Извјештај о раду BHDCA за 2016. годину
Средњорочни план рада BHDCA за 2017 - 2019 - нацрт
Програм рада BHDCA за 2016. годину
Средњорочни план рада BHDCA за 2016-2018.
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba