Безбједносне информације

Дирекција за цивилно вазухопловство БиХ (BHDCA) безбједносне информације објављује како би обезбиједила сарадњу са ваздухопловном индустријом и јавношћу те унаприједила безбједност цивилног ваздухопловства у БиХ.
Безбједносне информације садрже податке који се односе на извјештаје догађаја, инцидента и удеса у цивилном ваздухопловству БиХ, те ће BHDCA благовремено вршити допуну наведеног.

Скраћенице и дефиниције кориштене у извјештајима.
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba