FAQ / Питања и одговори на учестале упите

1. Које су надлежности Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA)?
Надлежности Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ дефинисане су Законом о ваздухопловству БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/09 и 25/18). Надлежности Дирекције су:
1) Доношење прописа на основу Закона о ваздухопловству БиХ;
2) Надзор над примјеном Закона и прописа донесених на основу Закона;
3) Издавање, продужавање и обнављaње дозвола, потврда, одобрења и овлашћења из области цивилног ваздухопловства;
4) Сертификовање и надзор пружаоца услуга у ваздушној пловидби;
5) Вођење Регистра цивилних ваздухоплова у БиХ и Регистра дозвола ваздухопловног овлашћеног особља.
2. Како да постанем пилот цивилног авиона или хеликоптера?
3. Како су подијељене пилотске дозволе (врсте дозвола)?
4. Гдје у БиХ могу завршити обуку за цивилног пилота авиона или хеликоптера?
5. Да ли су пилотске дозволе које су издате у БиХ признате и у другим државама?
6. Шта су то рутне накнаде и како се обрачунавају и наплаћују?
7. Ко су у БиХ корисници средства од рутних накнада и на шта она могу бити утрошена?
8. Да ли сви ваздухоплови, односно летови, имају обавезу плаћања рутних накнада?
9. Да ли дрон морам уписати у евиденцију код BHDCA?
10. Која је процедура уписа дрона у евиденцију?
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba