Одобравање летова

Радно вријеме службе за одобравање летова је од 08:00 до 16:00 сваки радни дан, осим у дане празника.

Захтјев за одобрење подноси се електронском поштом, факсом или AFTN-ом:

 
Телефон +387 51 921 245
 
AFTN LQBHYEYX
Факс +387 51 921 520
 
Електронска пошта flightrequest@bhdca.gov.ba
Правилник о одобравању летова ("Службени гласник БиХ", број: 51/22)

Одобрење за летење које је издала BHDCA важи 72 часа за све авио превознике.

Захтјев за одобрење аеродромског слота доставља се службама аеродрома у БиХ на који се планира слијетање.

 
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba