• +387 51 921-222
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 08:00-16:00

Архива нацрта прописа

Датум објављивања преднацрта прописа

Назив преднацрта прописа
23.05.2024. Правилник о поступању по жалби путника у ваздушном саобраћају
10.04.2024. Правилник о измјенама и допунама правилника о утврђивању захтјева и управних поступака у вези са аеродромима
21.02.2024.

Правилник о заједничким правилима за додјелу слотова и усклађивање редова летења на аеродромима

2.11.2023. Правилник о организацији и коришћењу ваздушног простора у јединственом европском небу
2.11.2023. Правилник о утврђивању правила за флексибилно коришћење ваздушног простора
1.11.2023. Правилник о пружању услуга у ваздушној пловидби у Јединственом европском небу
17.8.2023. Правилник о утврђивању општих и посебних захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем, услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем
20.12.2022. Наредба о успостављању заједничких правила летења и оперативних одредби у вези са услугама и поступцима у ваздушној пловидби
07. 11. 2022. Правилник о пружању услуга опслуживања на земљи на аеродомима
16. 09. 2022. Програм олакшица у ваздушном саобраћају БиХ
12. 08. 2022. Правилник о утврђивању општих и посебних захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем, услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем
08. 08 .2022. Правилник о измјенама и допунама правилника о утврђивању захтјева и управних поступака у вези са аеродромима
22. 07. 2022. Правилник о утврђивању детаљних правила за операције једрилица и издавање дозвола члановима летачке посаде за једрилице
22. 07. 2022. Правилник о утврђивању детаљних правила за управљање балонима и издавање дозвола члановима летачке посаде за балоне
25. 05. 2022. Правилник о утврђивању детаљних правила у погледу признавања потврда пилота изданих у трећим земљама
25. 05. 2022. Правилник о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству
20. 05. 2022. Правилник о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким операцијама
18.02.2022. Одлука о висини накнада за услуге из надлежности BHDCA
18.02.2022. Правилник о одобравању летова
27.12.2021. Правилник о утврђивању захтјева за коришћење ваздушног простора и оперативних поступака у вези са навигацијом заснованом на перформансама
16.11.2021. Правилник о поступању са говорним, видео-записима и записима података у јединицама контроле ваздушног саобраћаја
14.07.2021. Правилник о прихватљивим и алтернативним начинима усклађивања, сертификацијским захтјевима, посебним условима и смјерницама
31.03.2021. Правилник о измјенама и допуни правилника о NOTAM канцеларији БиХ
29.12.2020. Правилник о утврђивању захтјева и управних поступака у вези са аеродромима
01.04.2019. Правилник о измјени правилника о стручном ваздухопловном метеоролошком особљу
01.04.2019. Правилник о раду Службе потраге и спашавања у БиХ
30.01.2019. Правилник о општим и посебним условима из безбједности цивилног ваздухопловства
04.09.2018. Правилник о одобравању изузећа и одступања од примјене подзаконских аката које доноси BHDCA
29.12.2017. Правилник о условима за извођење летачких операцијама дроновима
21.08.2017. Правилник о измјенама и допунама правилника o извјештавању о догађајима
26.07.2017. Правилник о измјенама и допунама Правилника о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација
26.07.2017. Правилник о NOTAM канцеларији Босне и Херцеговине (NOF)
03.07.2017. Правилник о утврђивању заједничких захтјева за управљање протоком ваздушног саобраћаја
03.07.2017. Правилник о заједничким захтјевима за употребу ваздушног простора и оперативним поступцима за избјегавање судара у лету
06.02.2017. Правилник о измјенама и допунама правилника о условима за коришћење микролаких ваздухоплова, обуку и стицање дозволе или потврде о обучености пилота микролаких ваздухоплова
01.02.2017. Правилник о условима и начину издавања потврде аеродромског оператора
03.01.2017. Правилник о зборнику ваздухопловних информација БиХ
30.12.2016. Правилник о услугама ваздухопловног информисања у БиХ
20.12.2016. Правилник о условима за издавање сертификата пружаоцима услуга у ваздушној пловидби
08.12.2016. Правилник о измјенама и допунама правилника о летјелицама за слободно летење (LSL)
03.11.2016. Инструкцијa о извјештавању о неодобреним ваздухопловним дијеловима
30.09.2016. Правилник о дозволама контролора ваздушног саобраћаја, организацијама за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима
01.08.2016. Правилник о успостављању и организацији Јединице за управљање ваздушним простором
29.01.2016. Правилник о надзору у цивилном ваздухопловству
15.10.2015. Правилник о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези с летачким операцијама
09.10.2015. Правилник о измјенама и допунама правилника о аеродромима
14.09.2015. Правилник о услугама контроле ваздушног саобраћаја
06.10.2015. Правилник о ваздухопловном техничком особљу које извршава оперативне задатке везане за безбједност ваздушне пловидбе
21.09.2015. Правилник о измјенама и допунама правилника о стручном оспособљавању, дозволама и овлашћењима контролора ваздушног саобраћаја
01.10.2015. Правилник о ваздухопловним приредбама
14.09.2015. Правилник о безбједносном надзору управљања ваздушним саобраћајем
14.09.2015. Правилник о утврђивању општих и посебних захтјева за пружање услуга ваздушне пловидбе
26.08.2015. Правилник о одбравању летова
15.06.2015. Закон о цивилном ваздухопловству БиХ
10.08.2015. Правилник о условима и начину спровођења инспекције страних ваздухоплова који слијећу на аеродроме смјештене на територији БиХ а који су под надзором друге државе
07.08.2015. Правилник о радној дозволи ваздушног оператера
04.08.2015. Правилник о измјенама и допунама правилника о континуираној пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и о одобравању организација и особља које се баве овим пословима
03.08.2015. Правилник о сертификацији пловидбености и еколошкој сертификацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и за сертификацију пројектних и производних организација за non-EASA ваздухоплове
23.07.2015. Одлука о висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у БиХ
 25.05.2015. Правилник о додатним спецификацијама у погледу пловидбености за одређену врсту операција
17.03.2015. Правилник о континуираној пловидбености non-EASA ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и о одобравању организација и особља које се баве овим пословима
25.02.2015. Правилник о извјештавању о догађајима
25.02.2015. Правилник о условима којима морају удовољавати оператори ваздухоплова, особље и организације укључени у одржавање и вођење континуиране пловидбености EASA ваздухоплова током кориштења у државним активностима
19.12.2014. Правилник о систему управљања безбједношћу ваздушне пловидбе
 18.12.2014. Правилник о измјенама и допунама правилника о условима које мора испуњавати центар за обуку ваздухопловног стручног особља на аеродрому
 18.12.2014. Правилник о измјенама и допунама правилника о стручном оспособљавању, потврдама и одобрењима стручног особља које обавља послове од значаја за безбједност ваздушне пловидбе на аеродрому
20.11.2014. Правилник о летачком особљу
20.11.2014. Инструкција о провјери у лету ваздухопловног земаљског освјетљењa на аеродрому
18.07.2014. Правилник о сертификацији пловидбености и еколошкој сертификацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и за сертификацију пројектних и производних организација
01.07.2014. Правилник о координацији пружалаца услуга ваздушне пловидбе
24.04.2014. Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину издавања потврде аеродромског оператора
20.02.2014. Правилник о утврђивању захтјева о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за једниствено европско небо
11.02.2014. Правилник o условима и начину стицања, издавања, продужавања и обнављања дозвола и овлашћења пилота једрилица, условима и правилима ваздушног једрења
17.01.2014. Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења летjeлишта