Примједбе и похвале

BHDCA, у циљу унапређења односа са корисницима услуга, води рачуна о задовољству корисника услуга, подношењу и поступању по њиховим притужбама и поднесцима, којим они изражавају свој став и мишљење о раду BHDCA као ваздухопловне власти.
Примједбе, притужбе и похвале на рад BHDCA можете упутити помоћу контакт форме.
Сва поља морају бити унешена.

Контакт форма

© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba