На снагу ступили правилници које је донијела BHDCA

BHDCA обавјештава заинтересовану јавност, институције, организације, операторе, удружења и појединце да су на снагу ступили Правилник о прихватљивим и алтернативним начинима усклађивања, сертификационим захтјевима, посебним условима и смјерницама и Правилник о изузећу и одступању од примјене одредаба прописа или дијела прописа који доноси Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине.

Наведени прописи објавЉени су у "Службеном гласнику БиХ", број: 61/21 од 1. 10. 2021.


© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba