Правилник о прихватању и одступању од стандарда и поступака Међународне организације за цивилно ваздухопловство

BHDCA обавјештава заинтересовану јавност, институције, организације, операторе, удружења и појединце да је у "Службеном гласнику БиХ", број: 66/21 од 29. 10. 2021. године објављен Правилник о прихватању и одступању од стандарда и поступака Међународне организације за цивилно ваздухопловство.

Правилник можете погледати и преузети ОВДЕ.

Циљ овог правилника је испуњење обавеза BHDCA које произилазе из чланова 37. и 38. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству, које се односе на усклађивање и одступање домаћих прописа са стандардима и поступцима ICAO-a.

Ступањем на снагу овог правилника, 6. 11. 2021. године, престаје да важи Правилник о усклађивању Босне и Херцеговине са захтјевима Међународне организације за цивилно ваздухопловство ("Службени гласник БиХ", број: 65/18 од 21. 9. 2018. године).


© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba