Правилник о поступaњу сa говорним, видео-зaписимa и зaписимa подaтaкa у jединицaмa контроле вaздушног сaобрaћaja – јавне консултације

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ обавјештава све заинтересоване кориснике (институције, организације, операторе, удружења и појединце) да је на порталу ekonsulatcije.gov.ba, у складу са Правилима за конуслтације у изради правних прописа, објављен нацрт Правилника о поступaњу са говорним, видео-записмима и записима података у јединицама контроле ваздушног саобраћаја, уз позив свим заинтересованим да доставе своје коментаре на предложени нацрт правилника.

Нацрт правилника и детаљније информације у вези са достављањем коментара можете погледати на порталу ekonsultacije.gov.ba или кликом ОВДЕ.


© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba