Правилник о одобравању летова – ступање на снагу

BHDCA обавјештава заинтересовану јавност, институције, организације, операторе, удружења и појединце да је на снагу ступио Правилник о одобравању летова, објављен у "Службеном гласнику БиХ", број: 51/22 од 2. 8. 2022. године.

Овај правилник примјењује се на домаће и стране цивилне ваздухоплове који полијећу и слијећу на међународне аеродроме у БиХ и на ваздухоплове који прелијећу БиХ.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одобравању летова ("Службени гласник БиХ", број 95/15) и Правилник о одобравању летова ("Службени гласник БиХ", број 53/18).

Правилник можете погледати и преузети ОВДЕ.


© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba