У складу са чланом 78. Закона о управном поступку БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ ће на овом мјесту објављивати позиве странкама којима писмена нису уредно уручена, те уколико ни након тога странке не преузму писмена, BHDCA ће објављивати и сама писмена, у складу са Законом.

Јавни позиви
Неуручена писмена
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba